Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR)

Od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wzmacnia on prawa osób fizycznych i dąży do ujednolicenia przepisów o ochronie danych w całej Europie, niezależnie od miejsca ich przetwarzania.

Nasze oprogramowanie dostępne w chmurze zapewnia bezpieczeństwo i rozliczalność danych oraz ułatwia wypełnianie obowiązków wymaganych przez nowe regulacje. Możesz liczyć na to, że spełni wymogi RODO.

4 sposoby, które pozwolą ułatwić komunikację firmy w czasach RODO

oprogramowanie  

Stworzyliśmy oprogramowanie, które pozwoli gromadzić dane osobowe, zarządzać nimi w zgodzie z wymogami RODO i wykorzystywać je w komunikacji firmy. Posługiwanie się nim zagwarantuje:

 • pełną rozliczalność danych, której wymaga nowe rozporządzenie
 • bezpieczeństwo danych wynikające z praktycznego wdrożenia idei "security by design" i "security by default"
 • dostępność funkcjonalności obejmujących m.in. definiowanie celów przetwarzania, rejestrowanie udzielonych zgód w czasie, a także źródeł pochodzenia
 • wspomaganie wypełniania obowiązków względem osób, których przetwarzanie dotyczy oraz organów kontrolnych

zobacz listę funkcjonalności 

najważniejsze funkcjonalności wspierające RODO

Oprogramowanie, które wspiera działalność w zakresie public relations i marketingu, zapewniając etyczną komunikację w zgodzie z RODO. 

domyślna ochrona danych

 • tworzenie zbiorów danych z uwzględnieniem wymaganych elementów oraz minimalizacji zakresu przetwarzania
 • funkcjonalność jeden formularz wiele zbiorów i celów - wycofanie zgody usunie tylko dane powiązane z jednym celem przetwarzania*
 • definiowanie polityki bezpieczeństwa danych: domyślne blokowanie eksportu, wymuszenie operowania na celach przetwarzania oraz szyfrowanie eksportowanych plików itp.*
 • automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem danych - np. ustawienie okresu ważności zbioru

dla agencji public relations

Oprogramowanie, które pozwoli sprawnie funkcjonować agencji PR zgodnie z prawem dzięki:

 • możliwości budowy centralnej bazy kontaktów medialnych z zapewnieniem rozliczalności wymaganej przez RODO
 • systemowi uprawnień, który umożliwia komunikację z listami dystrybucyjnymi bez konieczności dostępu do wszystkich danych osobowych
 • polityce bezpieczeństwa dla funkcji eksportu danych - sterowanie dostępnością zbiorów na komputerach konsultantów i ich szyfrowanie
 • standardom bezpieczeństwa, których od maja 2018 wymagają klienci (za błędy i zaniechania agencji w zakresie bezpieczeństwa odpowiadać będzie klient)

raportowanie i rozliczalność  

 • panel opiekuna danych osobowych, który zapewnia wgląd w operacje na danych osobowych - pełna rozliczalność danych
 • możliwość opisywania działań celami przetwarzania - na potrzeby dokumentacji i raportowania
 • panel prywatności - automatyczne informowanie kontaktów o celach przetwarzania, zarządzanie żądaniami dostępu do danych, zarządzanie wycofywaniem zgód i zgłaszaniem sprzeciwu
 • rejestr usunięć - blokowanie dodawania do systemu kontaktów, które wyraziły chęć usunięcia z bazy (dzięki jednokierunkowej anonimizacji)
 • monitorowanie wypełnienia obowiązku informacyjnego*

bezpieczeństwo

Praktyczna implementacja "data protection by design" i "data protection by default", a w szczególności:

 • pseudoanonimizacja zbieranych danych osobowych*
 • definiowanie polityki bezpieczeństwa przy kreowaniu haseł
 • wymuszenie haseł jednorazowych (MFA) jako dodatkowego mechanizmu zabezpieczeń
 • szyfrowanie eksportowanych i importowanych plików zawierających dane osobowe

integracja z usługami netPR.pl

Możliwość łatwego wykorzystania z innymi narzędziami do takich zastosowań jak:

 • zbieranie danych przez system formularzy
 • komunikacja za pomocą newsletterów, kampanii mailowych i automatyzacja komunikacji mailowej
 • budowa serwisów internetowych z funkcjonalnością dostępu do wydzielonych sekcji po zalogowaniu

integracja przez API

Integracja z innym systemami przez API, które umożliwi:

 • pobieranie danych kontaktów
 • pobieranie danych dotyczących klauzul zgody - aktualnych i historycznych*

lista funkcjonalności jest rozwijana razem z firmami, które korzystają z oprogramowania netPR.pl (biura prasowe i newsroomy, serwisy IR, witryny informacyjne i telewizje internetowe)

*funkcjonalność w trakcie testów produkcyjnych i uzupełniania

agencja public relations 

Od 25 maja 2018 roku z litery prawa za błędy agencji w zakresie przetwarzania danych odpowiedzialna będzie twoja firma. 

W praktyce wywiązanie się z wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nawet w zakresie komunikacji z mediami, bez odpowiedniego oprogramowania będzie niemożliwe.

Zatrudnij agencję, która korzysta z naszego oprogramowania. Będziesz mógł spokojnie powierzyć jej swoje bazy kontaktów i wymagać obsługi, w ramach której bazy te będą aktualizowane. 

Nie wiesz do kogo skierować swoje kroki?

napisz do nas, podpowiemy

nie musisz gromadzić i przetwarzać danych!

dystrybucja informacji

infoWire.pl to najstarsza w Polsce usługa dystrybucji informacji docierająca do mediów i dziennikarzy, którzy wyrazili na to zgodę. To baza kontaktów medialnych od 16 lat tworzona w duchu, który będzie wymagany przez nowe ustawodawstwo. 

Ponad 2000 mediów, 2900 zarejestrowanych dziennikarzy, wydawców i blogerów, integracja z systemami edycyjnymi mediów, wbudowane funkcje udostępniania treści wideo. 

nie chcesz ryzykować? kup usługę dystrybucji online

nie musisz gromadzić i przetwarzać danych!

komunikuj wideo z infoWire.pl

Sama dystrybucja to za mało? Chcesz uzupełnić komunikację o atrakcyjny przekaz multimedialny? Wykorzystaj zapotrzebowanie mediów na dobre treści wideo.

Redakcja multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl nie tylko zaproponuje interesujące tematy, ale również wyprodukuje je i wyśle swoimi kanałami.

skontaktuj się z redakcją infoWire.pl

więcej o RODO na naszym blogu

Zobacz więcej informacji na temat RODO w internetPR.pl

 https://internetpr.pl/rodo